Gumimouth chứa thành phần chính là nano bạc giúp ngăn ngừa vi khuẩn, nấm, đặc biệt là virus, tác động vào nguyên nhân sâu xa gây nhiệt miệng. Ngoài ra, nano bạc có tác dụng thúc đẩy làm lành vết thương thông qua cơ chế kích thích nguyên bào sợi.